vượt qua thử thách hiệu quả

Câu nói “Tôi không biết”, sẽ giết chết bạn đấy!

“Tôi không chắc mình là người có câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất” – Hồi đáp bằng câu trả lời như trên