vượt qua thử thách

Câu nói “Tôi không biết”, sẽ giết chết bạn đấy!

“Tôi không chắc mình là người có câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất” – Hồi đáp bằng câu trả lời như trên