điều gì nên tránh khi phỏng vấn

Phỏng vấn xin việc và 10 điều cần tránh

Vào cuối cuộc phỏng vấn, một nhà tuyển dụng chuyên nghiệp luôn luôn sẽ yêu cầu bạn đặt những câu hỏi đối với công ty.