cần chuẩn bị những gì trước khi đi làm

Chuẩn bị hành trang gì trước khi đi làm?

Chứng chỉ MCSA 2003 là cơ hội để trở thành chuyên viên quản trị mạng Microsoft trên hệ điều hành Windows, đa người dùng. Học